Видео

Видео презентации и информации Повеќе...

HomeУпатство

Пред употреба задолжително прочитајте го упатството за употреба

Во случај на неправилна употреба на OmniBlender V може да биде опасен по околината.

 • Сопственикот е одговорен да го чува блендерот на места недостапни за деца!
 • Секогаш после употреба задолжиделно да се исклјучи од струја
 • Поради големата острина на ножевите избегнувајте нивен допир
 • Садот на OmniBlendera секогаш мора да биде добро затворен со поклопецот
 • Мешањето на составот во блендерот вршете го задолжително со додатокот од производителот
 • подлогата на која се става OmniBlender во текот на користењето мора да биде рамна и сува
 • Блендерот се приклучува во прекидач 
 • Потоа притиснете го прекидачот на блендерот на ON и црвената сијалица ќе засвети
 • Предходно наполнете го садот, затворете го и ставете го на блендерот
 • Препорачано е да се стави вода до ниво над ножевите со цел да имаме полесно мешање на содржината, и воедно продолжување на животниот век на моторот
 • Рачно управување постојат 4 брзини на управување
  • LOW – најмала брзина
  • MEDIUM – средна брзина
  • HIGH – најголема брзина (38.000 вртежи во минута)
  • PULSE - со притискање на пулсна брзина се дава најголема моќност во даден момент (овој мод најчесто се користи при дробење на лед)

Секогаш блендирајте од најмала кон најголема брзина со самото тоа ќе се продолжи животниот век на моторот, а содржината ќе биде се поубава

 • Автоматско управување (препорачано !!!) – одберете една од 3-те опции за автоматска работа:
  • 35“
  • 60“
  • 90“

Во секој од овие модови брзината на блендерот се зголемува автоматски од најмалата па се до максималната. Звучниот сигнал го означува крајот на автоматскиот процес (Не го отварајте поклопечот пред да го луете овој свулен сигнал). Блендирањето се прекинува со притискање на  OFF од главното копче на блендерот.